Termeni si Conditii

Reguli generale
Reguli generale - https://hyperionfitness.ro
 • Hyperion Fitness Club este un site public destinat prezentarii serviciilor noastre si pentru a facilita vanzarea de abonamente  catre clientii nostri
 • Orice persoana are dreptul sa deschida un cont si sa devina membru al Hyperion Fitness Club sa descarce si sa foloseasca aplicatia membrilor Hyperion Fitness Club - UPfit.today
 • Oricine poate sa cumpere un abonament in clubul nostru din aplicatia membrilor UPfit.today sau direct pe siteul nostru
 • Orice persoana poate sa foloseasca serviciile clubului nostru cu respectarea regulamentului clubului Hyperion Fitness Club

Reguli generale in clubul Hyperion Fitnes Club

Regulamentul Hyperion Fitness Club se aplica tuturor membrilor care au acces in sala de antrenament si nerespectarea lui poate duce la excluderea membrului din club
 • Accesul în incinta HFC Hyperion Fitness Club nu este permis persoanelor aflate sub influenţa alcoolului,a substantelor stimulante sau a medicamentatiei antidepresive.
 • Este necesară acoperirea încălţămintei de stradă pe toată durata vizitei dumneavoastră în club.
 • Toţi clienţii – membri sau invitaţi – trebuie să fie înregistraţi la recepţie la intrarea în club.
 • Membrii au acces în club doar pe baza cardului de membru /codului electronic de acces, care trebuie prezentate la fiecare vizită în club.
 • Toţi membrii HFC Hyperion Fitness Club trebuie să îşi dea acordul pentru a fi fotografiaţi şi introdusi în baza noastră de date, în scopul identificarii şi utilizării legitime a cardului de membru.
 • Toţi membrii sunt rugaţi să-şi depoziteze bunurile în dulapurile din vestiare sau în casetele de valori de la recepţie. HFC Hyperion Fitness Club nu poate fi făcut responsabil pentru bunurile personale din vestiare sau alte zone de antrenament.
 • Nu este permis accesul în club în afara duratei contractului specifice fiecărui tip de abonament.
 • Accesul minorilor:
 • Minorii sub vârsta de 16 ani vor avea acces doar la cursurile organizate și trebuie însoțiți până la recepția clubului de către un reprezentant legal sau altă persoană majoră.
 • Minorii cu vârste între 16 și 18 ani pot deveni membri ai clubului doar cu acordul scris al unuia dintre părinți sau tutore și au acces la toate serviciile oferite de club potrivit contractului și tipului de abonament pentru care a optat.
 • Toţi clienţii sunt rugaţi să se poarte în mod respectuos unii faţă de ceilalţi pentru a nu provoca situaţii neplăcute (violenţă fizică, insulte, afectarea emoţională a altor membri)
 • Fumatul este interzis în această locație (inclusiv fumatul cu dispozitiveelectronice)
Regulamentul salii Hyperion Fitness Club
Regulamentul Hyperion Fitness Club se aplica tuturor membrilor care au acces in sala de antrenament si nerespectarea lui poate duce la excluderea membrului din club
 • Membrii trebuie să respecte Regulamentul Intern de Funcționare al HFC Hyperion Fitness Club, precum și politica, termenii și condițiile asa cum vor fi afișate în incinta și pe site-ul clubului.
 • Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia nici unei terțe persoane. Solicitarea în scopul încheierii unui abonament va fi adresată numai personalului din cadrul recepției HFC Hyperion Fitness Club.
 • Accesul în incintă HFC Hyperion Fitness Club se poate face doar în baza cardului de membru/codului de acces generat de aplicația electronică pe care membrul trebuie să îl prezinte, în mod obligatoriu, la recepție, pentru fiecare intrare în parte.
 • Membrii care achită prețul abonamentului prin virament bancar trebuie să efectueze plata în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, calculate de la data emiterii facturii proforme de către HFC Hyperion Fitness Club. Cardul de membru va fi eliberat ulterior de către HFC Hyperion Fitness Club, în baza prezentării documentelor care să ateste efectuarea plătii.
 • Abonamentul se considera valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare și achitarea de către membru a prețului serviciilor comandate cu respectarea termenelor de plată prevăzute în conținutul facturilor emise de către HFC Hyperion Fitness Club sau astfel cum au fost stabilite în baza unor oferte promoționale sau a unor oferte individuale formulate de către HFC Hyperion Fitness Club.
 • Sumele plătite de către membrii cu titlul de preț al abonamentului HFC Hyperion Fitness Club, nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. Prin excepție, parte din aceste sume pot fi restituite în cazurile și condițiile limitative prevăzute în contract.
 • Abonamentul permite accesul membrilor în sala de antrenament, utilizarea echipamentului aflat în dotarea HFC Hyperion Fitness Club, participarea la cursurile organizate de către HFC Hyperion Fitness Club, efectuate de către antrenori specializați, după caz, în funcție de tipul de abonament ales.
 • Membrii se pot antrena doar cu Antrenorul Personal și cu personalul aprobat de HFC Hyperion Fitness Club. În acest sens, HFC Hyperion Fitness Club pune la dispoziția membrilor o listă cu colaboratorii săi (alți Antrenori Personali decât Antrenorul Personal al clubului) pentru care se poate opta. Nu sunt permise antrenamentele cu Antrenori Personali care nu sunt colaboratori ai clubului.
 • Este interzis membrilor și invitaților acestora accesul în incinta HFC Hyperion Fitness Club sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, sedativelor, stimultentelor sau altor substanțe interzise precum și consumul acestora în incinta Clubului.
 • Este interzis membrilor sau invitaților acestora accesul în incinta HFC Hyperion Fitness Club cu orice arme, înțelegând prin acesta inclusiv armele albe.
 • Este interzis membrilor și invitaților folosirea în incinta clubului a limbajului neadecvat, ofenselor precum și a manifestării pricărui tip de violență (fizică, de limbaj, psihică) față de alți membri/invitați ori față de personalul HFC Hyperion Fitness Club .
 • Membrii/invitații acestora sunt obligați să poarte echipament sportiv adecvat(tricou si incaltaminte sport de schimb) tipului de antrenament practicat. Este obligatoriu prosop personal.
 • HFC Hyperion Fitness Club și angajații acestuia nu vor răspunde pentru obiectele de îmbrăcăminte, încălțăminte sau orice alte obiecte personale sau valori respectiv obiecte de valoare, ale oricăror membri, invitați sau copii ai acestora care sunt deteriorate, pierdute sau furate. Membrul declară și garantează că toate exercițiile și utilizarea tuturor facilităților HFC Hyperion Fitness Club, respectiv utilizarea aparaturii,băilor sau celorlalte servicii și/sau participarea la oricare și toate exercițiile fizice furnizate de HFC Hyperion Fitness Club (inclusiv prin intermediul cursurilor conduse/coordonate/supravegheate de antrenorii HFC) le face pe proprie răspundere și că HFC Hyperion Fitness Club și/sau orice societăți afiliate și/sau agenții și angajații/colaboratorii respectivi ai acestora nu sunt răspunzători față de membru și/sau proprietatea acestuia pentru niciun fel de pretenții, cereri, acțiuni sau cauze de acțiuni, de orice natură, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea oricărora dintre serviciile și/sau facilitățile  HFC Hyperion Fitness Club, iar prin prezenta, membrul exonerează și eliberează în mod expres și pentru totdeauna HFC Hyperion Fitness Club și agenții și angajații acestuia, de orice fel de pretenții, cereri, vătămări, daune, acțiuni sau cauze de acțiuni rezultând din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vătămarea sau decesul cauzat de accidentări sau de fapta unui alt membru ori invitat.
 • Membrul declară că i-au fost aduse la cunoștință riscurile de accidentare și se obligă să respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce privește sănătatea sa și a invitaților săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vătăma în timpul și ca urmare a activităților desfășurate în incinta HFC Hyperion Fitness Club.
 • În cazul deteriorării de către membru sau de către un invitat al acestuia a echipamentului pus la dispoziție, membrului i se va imputa plata unei sume de bani ca urmare a distrugerii echipamentului. Membrul declară că a fost informat cu privire la prețul abonamentului și costurile care i se vor imputa în cazul deteriorării echipamentului pus la dispoziție de HFC Hyperion Fitness Club, acestuia sau celorlalte persoane aflate cu acesta în incintă clubului.
 • Membrul a luat la cunoștință și acceptă faptul că, pe perioadă derulării abonamentului, Hyperion Fitness Club este autorizat să efectueze anumite lucrări cu privire la anumite zone din cadrul acestuia ori la echipamentele acesteia, necesare bunei funcționări impuse de legislația vigoare sau de orice contract la care proprietarul este HFC Hyperion Fitness Club. Pe durata desfășurării lucrărilor menționate, HFC Hyperion Fitness Club va asigura accesul membrilor la facilitățile oferite, care nu vor suferi limitări/restricții impuse de specificul lucrării. Cu toate acestea, pe durata desfășurării respectivelor lucrări, este posibil, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricții cu privire la accesul membrilor la incinta sălii, la anumite zone ale acesteia sau la anumite facilități oferite de aceasta. În acest caz, HFC Hyperion Fitness Club  va informa membrii, în timp util, prin afișarea unui anunț, la recepție precum și prin publicarea unui anunț pe website-ul hyperionfitness.ro.
 • Membrii pot formula sugestii, plângeri, reclamații doar în scris prin depunerea acestora la recepția clubului în maxim 10 de la data producerii evenimentului. Cererea trebuie să cuprindă toate datele de identificare ale celui care o formulează, descrierea evenimentului, data și ora producerii acestuia, adresa completă la care solicită expedierea răspunsului, semnătura și data. Cererile vor fi soluționate în termen de 30 zile de la data înregistrării în evidențele HFC Hyperion Fitness Club
 • Prin semnarea contractului și a formularului de abonament, membrii declară că au citit, au înțeles, au acceptat și au fost de acord cu întregul conținut al Regulamentului intern de funcționare, disponibil la recepția HFC Hyperion Fitness Club și pe pagină de internet hyperionfitness.ro. Orice membru sau potențial membru poate primi, la cerere, Regulamentul intern de funcționare pe suport de hârtie.
 • HFC Hyperion Fitness Club are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul intern de funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului intern de funcționare prin afișare la recepția HFC Hyperion Fitness Club, respectiv prin publicare pe pagină de internet hyperionfitness.ro, fiind valabile începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data afișării lor.
 • Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul de funcționare internă al HFC Hyperion Fitness Club, afișat în incinta clubului și pe site-ul hyperionfitness.ro, precum și orice alte reglementări specifice, afișate și/sau amplasate în diferite zone ale incintei HFC Hyperion Fitness Club (recepție, sală de antrenament, sală de antrenament de grup,vestiare,etc.).

Încălcarea de către membri a prezentului Regulament poate atrage rezilierea contractului încheiat cu Hyperion Fitness Club în condițiile art. 10.1.4 din contract.

Address:

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 52 Dej Cluj Romania 405200

Email Address:

office@hyperionfitness.ro

Phone Number:

0772 095 261

Hyperion Fitness

 Strada : Ecaterina Teodoroiu nr. 52

                       Dej - Cluj -Romania

 Email : office@hyperionfitness.ro

 Phone : 0772 095 261

 

Search